Hållbarhet


Återvinning och producentansvar

 

Producentansvar innebär att företag som tillverkar produkter har ett miljöansvar för förpackningarna även efter att konsumenterna har använt dem.

Närokällan är anslutna till Näringslivets Producentansvar, vilket är en organisation som driver utvecklingen mot en mer hållbar framtid!

De arbetar aktivt för att främja cirkulär och spårbar återvinning av material, med ett tydligt mål: att öka möjligheten för fler förpackningar att omvandlas till nya förpackningar.

Hållbart emballage: Från återvinning till återanvändning


Alla lådor som tas emot till vårat lager som inte kan återanvändas, strimlar vi ner till emballagematerial. Vi har sedan länge fasat ut plast helt och hållet i våra leveranser. Vi använder oss endast av återvinningsbar kartong / wellpapp material. Att återanvända kartonger kräver mindre energi och resurser än att producera emballagematerial. Tillverkningen av wellpappkartonger innebär att träd och andra råvaror används, så genom återanvändning minskas behovet av att skövla skogar och bearbeta nya material vilket i sin tur minskar utsläppen kopplade till tillverkningsprocessen.

Elbil

 

I början av 2024 skaffade vi oss en 100% eldriven leveransbil. Vi levererar så mycket vi kan till våra återförsäljare och butiker i Stockholmsområdet för att spara in på miljön. Och nu kan vi göra det på hundraprocentig el. Då just många av våra stora butiker ligger i Stockholm och stadstrafiken i innerstaden redan har dålig påverkan på miljön så såg vi detta som en chans för oss att bidra.

Elbilar producerar mindre koldioxidutsläpp, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan och stödjer hållbarhetsmålen.

Många städer inför restriktioner för bränslebilar på grund av miljö- och luftkvalitetsproblem. Elbilar kan vara ett sätt för oss att säkerställa att vi kan verka i stadsområden utan problem.

Transportörer 

 

Våra transporter till kund levereras av Postnord, Budbee eller DHL som samtliga har ett miljöarbete för att minimera miljöpåverkan. Vill du läsa mer om våra transportörers arbete för miljö och hållbarhet, läs mer här:

 

PostNord

Budbee

DHL

Tillsammans för en grönare planet! 

 

Genom att välja våra återvinningsbara förpackningar tar du aktivt steg mot en mer hållbar livsstil och hjälper till att minska avfallet. Tillsammans kan vi göra skillnad för en renare planet!

 

Båtfrakter

 

Vi väljer båtfrakter vid längre fraktavstånd och har som policy på företaget att undvika flygfrakter så långt vi kan.

Båttransporter genererar vanligtvis lägre koldioxidutsläpp per transporterad enhet jämfört med flygtransporter. Fartyg har också generellt sett mycket större lastkapacitet än flygplan. 

Detta gör att stora mängder gods kan transporteras i en och samma sändning, vilket minimerar behovet av fler transporter och minskar därmed det totala utsläppet per enhet. 

 

Förpackningar

 

Förpackningen för en produkt bör alltid anpassas efter antalet kapslar eller mängden pulver i produkten. Trots detta står vi inför en utmaning när det kommer till etiketterna på förpackningen. Enligt lagstiftningen finns det krav på en minimal storlek för etiketttexten, vilket ibland kräver att burken tillsammans med etiketten blir något större för att uppfylla de regulatoriska kraven. Vi strävar alltid efter att effektivisera och förbättra våra förpackningar, och anpassar oss kontinuerligt till de förändringar som sker.

Vi är nöjda över att alla våra förpackningar i både plast och glas är fullt återvinningsbara, vilket innebär att du kan njuta av våra produkter med gott samvete. Genom att återvinna material kan man minska behovet av att utvinna nya råvaror från naturen. Det sparar energi och resurser som annars skulle användas vid produktionen av helt nya material.